Podkład wypełniający VHS E-300

 

Podkład wypełniający VHS E-300
   
1 litr - kod E-300.01 3,5 litra - kod E-300.035
 
Charakterystyka
Podkład wypełniający VHS E300 charakteryzuje się bardzo wysokim wypełnieniem. Aplikacja 2-3 grubych warstw, ze względu na bardzo dobrą rozlewność powłoki podkładu, nie powoduje utrudnień w obróbce szlifierskiej. Brak tendencji do zacieków przy aplikacji dyszą 2,5 mm, bardzo wysokie wypełnienie oraz krótki czas schnięcia i łatwość w obróbce szlifierskiej, pozwalają stosować VHS E300 w miejsce szpachli natryskowej. Takie zastosowanie znacznie skraca oraz ułatwia proces naprawy i obniża jej koszty.
Zastosowanie
Podkład wypełniający do zastosowania na elementy uprzednio naprawiane przy użyciu szpachli poliestrowych. Przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho.
Sposób użycia
Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Podkład dokładnie wymieszać z utwardzaczem w proporcji 5:1 objętościowo. Aplikacja pistoletem natryskowym - dysza 1,8 mm do 2,5 mm. Zalecana ilość warstw 2-3, między warstwami odczekać 10 min. w 20oC, czas na odparowanie rozcieńczalnika. Czas schnięcia przy aplikacji 3 warstw 45 min. w 60oC. Obróbka materiałami ściernymi na sucho P320 - P500.

UWAGA: Nie zaleca się suszenia produktu w temperaturze otoczenia.
 
Dane techniczne kolor: szary  
Termin ważności: 12 miesięcy Gęstość
1,5 - 1,55 g/cm3
Zawartość
LZO < 540 g/l
 
Podkład (A) 100 cz.
Utwardzacz (B) 20 cz.
48 - 52 sek. w 20oC, kubek Forda 4 mm
do 45 min. w 20oC
Dysza: 1,8 - 2,5 mm
Ciśnienie robocze wg zaleceń producenta pistoletu.
Liczba warstw: 2 - 3
Grubość warstwy: 80 - 100 μm
10 min. w 20oC
45 min. w 60oC
Fala krótka i średnia: 12 - 15 min.
   
Karty charakterystyki
Dostępne w Strefie Klienta (dla zarejestrowanych klientów ASR)
 
 
zobacz zdjęcia produktu