Podkład Mokro na Mokro E-400

 

Podkład Mokro na Mokro E-400
   
  1 litr - kod E-400.01
 
Charakterystyka
Uniwersalny podkład wypełniający (Mokro na Mokro) E-400 do napraw nowych lub lekko uszkodzonych elementów, charakteryzuje się dobrym wypełnieniem, bardzo wysokim stopniem rozlewności i dobrą izolacją naprawianej powierzchni. Możliwość barwienia rozcieńczalnikowymi bazami pigmentacyjnymi w ilości do 5%.
Zastosowanie
Podkład wypełniający do zastosowania w wersji „mokre na mokre”, jako powłoka wypełniająco-izolująca, nakładana bezpośrednio przed aplikacją lakieru bazowego lub nawierzchniowego bez konieczności szlifu międzywarstwy. Do zastsosowania jako podkład wypełniający w wersji „do szlifu“ na elementy z niewielkimi naprawami przy użyciu szpachli poliestrowych (np. uszkodzenia transportowe lub drobne wgniecenia). Przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho oraz na mokro.
Sposób użycia
Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Podkład dokładnie wymieszać z utwardzaczem w proporcji 6: 1 objętościowo.

Wersja „mokre na mokre”:
Aplikacja pistoletem natryskowym dysza 1,2 mm. Podkład nanosimy w 1 warstwie, przed aplikacją lakieru nawierzchniowego odczekać 15 - 20 min. w 20oC - czas na odparowanie rozcieńczalnika. Po upływie 20 - 25 min. w 20oC można wykonać drobną korektę (np. usunąć wtrącenia lub niewielkie rysy) przy użyciu materiału P400 na sucho lub P800 - P1000 na mokro. Jeśli w ciągu 60 min. nie natryśnięto lakieru nawierzchniowego, powierzchnię należy zmatować np. przy użyciu włókniny szlifierskiej.

Wersja „do szlifu”:
Aplikacja pistoletem natryskowym dysza 1,6 - 1,8 mm. Podkład nanosimy w 2 warstwach. Przed aplikacją drugiej warstwy odczekać 5 - 7 min. w 20oC, czas na odparowanie rozcieńczalnika. Obróbka materiałami ściernymi na sucho P400 - P500 lub materiałami na mokro P800 - P1200. Czas schnięcia przy aplikacji max 2 warstw ok. 3 - 4 godz. w 20oC lub 20 min. w 60oC.

UWAGA: Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 18oC.
 
Dane techniczne kolor: szary Wydajność:
5 m2/l
Termin ważności: 12 miesięcy Gęstość
1,39 g/cm3
Zawartość
LZO < 540 g/l
 
Podkład (A) 60 cz.
Utwardzacz (B) 10 cz.
19 sek. w 20oC, kubek Forda 4 mm
do 60 min. w 20oC
  Wersja
„mokre na mokre”:
Wersja
„do szlifu”:
 
Dysza: 1,2 - 1,8 mm, ciśnienie robocze wg zaleceń producenta pistoletu. Dysza: 1,6 - 1,8 mm, Ciśnienie robocze wg
zaleceń producenta pistoletu.
 
Liczba warstw: 1
Grubość powłoki:
30 μm
Liczba warstw: 1 - 2
Grubość powłoki:
60 -90 μm
 
- 5 -7 min. w 20oC  
15 - 20 min. w 20oC 3 - 4 godz. w 20oC
20 min. w 60oC
 
   
Karty charakterystyki
Dostępne w Strefie Klienta (dla zarejestrowanych klientów ASR)
 
 
zobacz zdjęcia produktu